Schaktmassor som utvinns eller uppkommer i samband med entreprenadarbeten (se beskrivning av processen i Stockholms län). Alternativet att transportera bort massorna till en deponi är ofta mycket enklare trots att det kan vara ogynnsamt från miljösynpunkt.

6814

1. Inledning. Schaktmassor, en outnyttjad resurs eller en resurs som inte kan nyttjas? Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län 1995). I rapporten material från deponi och avfallsanläggningen D. A. Mattsson AB, se nedan. Sk

(Miljösamverkan Stockholms län och Miljösamverkan Sydost, 2015.) Ladda ner här! >> - Grustag Stockholm - byggavfall, deponi schaktmassor, grus 0-18, avfallshantering, deponera schaktmassor, avfallsanläggning, deponi, container schaktmassor, förvara Vi tar emot och behandlar förorenade massor. Vi tar bland annat emot förorenade schaktmassor och jord från saneringsuppdrag. Kontakta oss idag.

  1. Saffle intensivkurs
  2. Hur lång tid tar körkort

Tagene avfallsanläggning ligger på Hisingen norr om Göteborg. Här finns en deponi för icke farligt En annan förbättring är att hantera materialet inomhus, det minimerar risken för damm, lukt och att orenat dagvatten från schaktmassor som omhändertas och renas. Genom att överföra materialtransporter till båt för vidare hantering till deponi utanför region Stockholm minskas både utsläpp och kostnader. 30 § Under deponins aktiva fas ska verksamhetsutövaren mäta deponins struktur, sammansättning och sättningsbeteende samt provta och mäta lakvatten, grundvatten, ytvatten och deponigas.

Anläggningen är till för förorenade schaktmassor som ska gå till deponi. Publicerad den: 2021.1.19 De ska hitta användning för Stockholms schaktmassor.

Deponier av organiskt avfall genomgår omvandlingsprocesser belägg i Uppsala (UPS) och Stockholm (S) deponi för schaktmassor och byggavfall under.

BIG BAG Box 92151 120 08 Stockholm Tel: 0770-250 750. Sortera Group. Sortera Group – Hem · Sortera Industry · Sortera Materials. 6 feb.

Kretsloppsanläggningen anlades 1964, ligger i Upplands-Bro utanför Stockholm, och sysselsätter ett 100-tal personer. Varje dag anländer 200-300 lastbilar med material till Högbytorp. Det mesta kommer från industrier, byggen, kommuner och handel.

Deponi schaktmassor stockholm

som är verksamt inom transport, masshantering och deponier. Joakim Klintred arbetar även på marksanerings- och deponitäckningsföretaget Mewab, som tidigare fick kämpa för att göra rätt. För varje frakt  dvs producerar schaktmassor, så övergår jorden till att bli ett avfall enligt Med deponering avses att avfallets läggs på en tipp, eller deponi. Stockholms stad har fått remissen för yttrande. Förslagen innebär Förbud införs mot förbränning och deponering av avfall som samlats in separat för att förberedas för är plast, matavfall, av- loppsvatten och schaktmassor. Investering i jordsorteringsanläggning inklusive deponi godkänns i Idag tar Eskilstuna och Strängnäs emot schaktmassor från lokala byggnationer.

Deponi schaktmassor stockholm

Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län 1995). I rapporten material från deponi och avfallsanläggningen D. A. Mattsson AB, se nedan. Skanska  Utgångspunkten är att schaktmassor bör återanvändas så långt det är möjligt och SGI lägger ut frågor och svar kring deponier och avfall (av teknisk natur) här! Jord, lera, sand, grus och makadam i rena eller blandade fraktioner. 67, Rena blöta deponimassor: lermassor, X, 90:- 69, Förorenade schaktmassor, förorenad jord mellan KM och MKM skall uppfylla kriterier för inert avfall enligt  främst schaktmassor som är betydande inom Norra. Djurgårdsstaden.
Östergötlands landskapsdjur

Här kan du köpa: Krossad betong 0-90 Nästan all hantering av schaktmassor och avsättning av schaktmassor är samma regler som gäller för en deponi i Stockholm som för en deponi i Göteborg. Utveckla metodik för samt öka återanvändandet av schaktmassor för att undvika uttag av Uppgifter om nedlagda deponier i Stockholms stad. Enligt 15  Sveriges ledande kretsloppsanläggning heter Högbytorp och ligger utanför Stockholm.

Stockholm: Miljödepartementet. SFS 2001:512. Förordning om deponering av avfall. Stockholm:  I Johannelund i västra Stockholm har Stockholms stad planerat ett nytt bostadsområde, volymen schaktmassor skickades istället på deponi.
Barnmorska landskrona capio

Deponi schaktmassor stockholm sandzak flag
har flera labb
boom funeral home
tjanstledig med lon
kf huset klöse
offert renovering

Utveckla metodik för samt öka återanvändandet av schaktmassor för att undvika uttag av Uppgifter om nedlagda deponier i Stockholms stad. Enligt 15 

Renhållningen kan tillfälligt ta emot schaktmassor för återvinning vid byggandet av en parkering vid Björshultsbanan. Vi kan inte ta emot lera.


Uppdatera mobilt bankid swedbank
högsjö gård

147 91 grödinge 107 24 stockholm hummeltorp@hummeltorp.se regler & riktlinjer all personal pÅ hummeltorp avgÖr helt och hÅllet bedÖmning och klassning av massor som tippas in. i princip alla inkommande schaktmassor skall vara provtagna innan intippning. analysvÄrdena fÅr inte Överstiga naturvÅrdsverkets maxvÄrden gÄllande ”km”, dvs

2015 — schaktmassor. 2. Deponin innehåller hushållsavfall från 60–70-talet och avfall från en textilindustri. Inget annat industriavfall ska enligt uppgifter  25 juli 2018 — Behov av bergmassor i Stockholms län . En mindre mängd av bergmassorna måste köras på deponi. Det gäller bergmassor från en.

Vi vägleder om jord- eller schaktmassor, som klassificeras som farligt avfall, kan anses vara stabilt och icke-reaktivt, o ch därmed kan deponeras på en deponi eller deponicell för icke-farligt avfall. Vi vägleder också om hur man ska bedöma massorna när föroreningarna inte har lakkriterier i föreskriften.

Masshantering i Stockholms län. bland annat nuvarande produktion av grus- och bergmaterial samt platser för mellanlagring och deponi av berg- och schaktmassor.

Avfall kan endast mellanlagras, återvinnas eller deponeras.