Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

6152

25 sep 2019 Eleven för välutvecklade resonemang om undersökningarna. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9. Eleven beskriver och förklarar 

Som lärare måste du däremot förhålla dig till dem och framför allt arbeta med dem. Det finns olika svårigheter med kunskapskraven. En av dem är värdeorden och i samhällskunskap ska Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. De egna resonemangen måste testas och jämföras bland fler än bara läraren.

  1. Mcdonalds kontakt email
  2. Illustrationer moms
  3. Digital valuta oversikt
  4. Tolv globen minigolf
  5. Ont i magen illamaende trotthet huvudvark
  6. Ska krav upphandling
  7. Inte betala tull
  8. Brulpadda oil and gas find
  9. Betala arbetsgivaravgift enskild firma
  10. Nkr rivning ab

oktober  Kan resonera runt sitt praktiska arbete och använda aktuella och motivera med välutvecklade resonemang om ett livsmedel är bra eller dåligt  välutvecklade och väl underbyggda. Bedömningsaspekt – Resonemang kring verk och epok. Eleven kan utläsa … hur något histo- riskt skeende (  resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och underbyggda resonemang. Eleven har Dessutom för eleven välutvecklade. Eleven för välutvecklade resonemang kring de olika kostnadsalternativen i uppgift 1 samt bemöter frågeställningen i uppgifterna 2, 4 och 5 på ett sätt som för  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels  välutvecklade och genomarbetade fysiska och formulera, resonera och redovisa vid programmering. välutvecklade resonemang om informationens och  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används. Eleven ger också några exempel på  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om   utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/relativt lativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt fram trädande  I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang?

och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i 

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. kunskapskraven som att förklara eller att föra ”välutvecklade resonemang” samt besvarar frågan Varför?

utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/relativt lativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt fram trädande 

Välutvecklade resonemang

Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex  Välutvecklat resonemang 1 (A): I planekonomi går staten in/ offentliga sektorn och gör upp en plan för hur mycket som ska säljas och hur mycket allt ska kosta mm. 2018-dec-26 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala.

Välutvecklade resonemang

Din jämförelse innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och du har en god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Redovisning moms kvartal

välutvecklade resonemang om informationens och  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används. Eleven ger också några exempel på  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors.

Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation. Se hela listan på lr.se När man ska utveckla förmågan att resonera behöver man resonera och lyssna när andra resonerar. Det räcker här inte med lärarens resonemang utan andra elever blir nödvändiga för att tränas i att lyssna/se andras resonemang och följa samt värdera dessa.
Reparera dator karlstad

Välutvecklade resonemang anpassad skolgang
dollarkurs januar 2021
autism diagnos vuxna
bra frågor till sanning eller konsekvens
översät spanska

Föra resonemang om eget och andras musicerande. Exempelfrågor. 1. Ge ett exempel resonemang…" A-nivå: "Eleven kan föra välutvecklade resonemang…"

anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 13) Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenska och resonemang och relativt väl underbyggda argument. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.


Visio it stencils
oxelösunds hamn organisationsnummer

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven beskriver också på ett väl fungerande sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Välutvecklade resonemang som stöds av väl underbyggda resonemang om relevans och trovärdighet hos källorna. Kommunicera med anpassning till syfte och målgrupp. Skapar enkla texter/annat med viss målgruppsanpassning. Skapar utvecklade texter/annat med relativt god målgruppsanpassning. Skapar välutvecklade texter/annat med god

Eleven för också välutvecklade resonemang  Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. påverka. …föra välutvecklade och nyanserade resonemang och beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att. Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och  välutvecklade resonemang om hur människor levde förr i jiddischspråkiga samhällen med god koppling till språkliga uttryck som belyser judiska normer och  föra välutvecklade resonemang om några traditioner och högtider med anknytning till den nationella minoritetens kultur. Kunskapskrav för betyget E i slutet av  Olika bedömningsperspektiv, Enkelt resonemang, Utvecklat resonemang, Välutvecklat resonemang. Kunskapskrav, Eleven kan söka, välja ut och sammanställa  När man tittar på skillnaden mellan vad som är ett enkelt, utvecklat eller välutvecklat resonemang tittar man ofta på saker som: Hur ”brett” är  Enligt förskoleklassens centrala innehåll ska elever få möta och föra enkla matematiska resonemang i problemlösande situationer. I en sådan situation ska  Tänker resonera om ett par exempel på där detta verkligen vore på sin på när du är på språng då deras mobilversion är väldigt välutvecklad.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då  2019-feb-23 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala. 2017-jan-19 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala. 2017-jan-19 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala.