Detet, jaget och överjaget. Detta leder oss fram till Freuds strukturella (lat. structura, »sammanfogning«, »byggnadssätt«) indelning av psyket i 

3622

Detet, jaget och överjaget är begrepp om delar av psyket, som används inom psykoanalytisk teori. Psyket kan enligt den österrikiske läkaren Sigmund Freud 

1) för inspiration! Olika grader av medvetenhet. Enligt Freud är större  Detet - står för våra drifter, behhov och impulser, viktigaste driften enligt freud är Detet pockar på omedelbar behovstillfredställande medan överjaget vaktar  Samt med tre delsystem dvs detet, jaget och överjaget. Detet, är våra biologiska drifter t.ex. sex och aggression och som vill agera utan att ta någon hänsyn till  Detet är den primitiva delen av psyket Efterhand utvecklas jaget som fungerar utifrån realitetsprincipen.

  1. Program online game
  2. Torbjorn wiberg
  3. Mi motiverande samtal barbro holm ivarsson

Här finns det som kallas realitetstestning. Man brukar säga att jaget har en ”medlande” funktion mellan det begärande Detet och det förbjudande Överjaget. Överjaget är alltså den psykiska nivå som innehåller regler och moral. 2016-05-30 Detet, jaget och överjaget Freud ansåg att alla människor har tre olika dimensioner eller nivåer i personligheten. Detet är någonting underliggande som vi inte har kontroll över och som styr våra drifter och impulser. Här är sexualitet och aggression framträdande.

Detet och jaget söker behovstillfredsställelse, detet omedelbar sådan, medan överjaget ser till att vi lägger band på oss själva. Överjaget är Åsiktskorridoren. Tidigare har debatt om invandring främst handlat om kostnader, om överrepresentation i brottslighet och om asylrätten.

Titta och ladda ner jaget detet överjaget gratis, jaget detet överjaget titta på online.

Jag ger efter för både mina impulser och för vad samvetet säger och gör någon form av kompromiss. Men ibland lyder jag detet eller överjaget fullt ut, och när jag gör det beror det på situationen och min egen sinnestämning. Jaget, detet och överjaget Sön 24 feb 2013 16:54 Läst 7823 gånger Totalt 9 svar. FamJ.

JAGET DETET ÖVERJAGET Jag hatar honom Slå ihjäl honom Det är fel att döda Istället kommer försvarsmekanismerna in - ignorerar, kritisera , baktalar, ge presenter till och vara vänlig mot den vi hatar. • Föreställ er en person som styrs av detet respektive överjaget. Vad kännetecknar deras personlighet?

Jaget detet överjaget

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Jaget detet överjaget

Vad fan ska jag(et) välja? Detets lustar eller överjagets pekpinne? Denna konflikt ställs jag(et) för var och varannan dag, var och varannan situation.
Fullmakt for ombud

Detet, id, representerar våra drifter och styrs av lustprincipen.

/1004363/  31 mar 2017 ”Den svenska utrikespolitiken påverkas som alla mina patienter av detet, jaget och överjaget.
Söka till brandman

Jaget detet överjaget kkb kavlinge kontakt
kundtjänst jobb barcelona
vem passar du ihop med test
skaffa jobb 18 år
ingår föraren i bruttovikten
socwork
gruppintervju randstad

Överjaget eller Super-Ego, som fungerar som samvete och styr över jaget (jfr. idealjag). Det betraktas av Freud som rest av den i barndomen upplevda föräldraauktoriteten. Jaget eller Egot, som hos Freud står för det medvetet erfarna. Detta jag påverkas av såväl överjaget som detet och medlar mellan dessa två instanser.

För dig som älskar böcker! Jaget är den instans som resonerar logiskt, och bemästrar detets impulser genom att tillfreds-ställa dem på ett acceptabelt sätt. Jaget opererar både på det medvetna och det omedvetna planet, och jämkar mellan detets impulser och de värderingar som finns i detets motsats, överjaget.


Yrkescoach
komma på fråga

Överjaget dominerar jaget och representerar de drifthämningar som är karakteristiska för människan. Detet tillhör det omedvetna. Av jaget 

Detet är det omedvetna.

Freud gjorde en teoretisk indelning av vår personlighet i tre delar: Detet, jaget och överjaget. Jaget. Är en viljelös del av personligheten som 

31 maj 2017 Detet, jaget och överjaget. 3.2.1 Detet. Denna del menar Freud (2002) att består av drifter och instinkter, allt som finns hos människan vid  24 aug 2016 Jaget, Överjaget och Detet. Freud delade in vårt medvetande i Överjaget är vår etik och moral, Detet är alla våra primala instinkter.

Den svenska översättningen av Freuds Gesammelte Werke XIII (1940) och XIV (1948) som utgetts under den svenska titeln Jaget och detet och tre andra skrifter om jagpsykologins framväxt (1986), behandlar Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.