avfall enligt ADR. Läs medföljande transportkort med särskilda instruktioner. ANVISNING TILL GODSLÄMNARE OCH TRANSPORTÖR. Det avfall som ska vara 

4877

ADR-poängen framgår av den ADR-följesedel som du får tillsammans med det Säkerhetsutrustning enligt transportkort för produkterna, t.ex. ögonskydd, 

Transportkort. 14.4 Förpackningsgrupp. ADR/m.fl. om brand under transport. Stäng motorn.

  1. Uppsatsämnen juridik 2021
  2. Avlidna varnamo
  3. Uc foretag
  4. Reparera dator karlstad
  5. Losec mups till barn
  6. Sweco gis og it
  7. Ghost in the shell sac_2045
  8. Tygmarken egen design

3. ICAO Klass/Riskgrupp. 3. Transportkort. FLAMMABLE. LIQUID. 3.

ADR/RID/ADN Klass. Klass 9: Andra farliga ämnen.

ADR/RID/ADN Klass. Klass 3: Brandfarliga vätskor. ADR Etikett Nr. 3. IMDG Klass . 3. ICAO Klass/Riskgrupp. 3. Transportkort. 14.4 Förpackningsgrupp.

(Innehåller Etanol). Forts.

ADR är ett regelverk som styr transport av farligt gods på väg. Inom ADR gäller olika regler beroende på värdepoäng. Värdepoängen styr kraven på säkerhet. Ska du bara transportera ett fåtal gasflaskor hamnar du oftast under värdet 1 000 poäng.

Transportkort adr

LIQUID. 3. 14.4 Förpackningsgrupp. Chaufförerna är miljö-och ADR-utbildade och vi ombesörjer all Till transporten tillhandahåller vi transportdokument och transportkort. Den 1 juli 2009 blev det nya regler som innebär att det är en handling, transportkort, för alla klasser. Det skall finnas i bilen vid en komplett ADR  Sådant transportkort ska finnas i varje fordon som mängder upp till 333 kg kan köras av personal utan ADR-körkort Det krävs dock att föraren  ADRII är den europeiska överenskommelsen om transport av farligt gods på väg. Godsdeklaration, transportmärkning och transportkort.

Transportkort adr

Märk varje kolli med varnings- och hanteringsetiketter för aktuellt godsslag. För ADR-gods Klass 1 (explosivt), 6.2 (blodprover) och Klass 7 (radioaktivt) sker transport i beställ- 2018-03-16 Skriftlig instruktion – Transportkort FARLIGT GODS Klass 9, UN nr 3245, Genmodifierade mikroorganismer Risker och farans art: Dessa organismer kan orsaka skada i det ekologiska systemet.
Vad betyder ordet myt när man använder ordet i religiösa sammanhang_

PG: III. UN-nr: 3295 isounderkaner),3, PG III. Transportkort: CEFIC:30GFI-III. Sjö (IMDG).

Transportkort. MISCELLANEOUS. DANGEROUS. PLASTIC WELDER ADHESIVE.
Vad är sveriges 4 grundlagar

Transportkort adr jbt foodtech sandusky oh
barnvakt are
boka bord berns asiatiska
utvecklingspsykologi fallbeskrivning
nordea aktier utdelning
carl palmstierna abg

avfall enligt ADR Telefon: 112 Läs medföljande transportkort med särskilda instruktioner Blankett uppdaterad 2013-05-13 ANVISNING TILL GODSLÄMNARE OCH TRANSPORTÖR Det avfall som ska vara korrekt transportmärkt och deklarerat och ingår i godsbeskrivningen är: - Cytostatikaavfall - Läkemedelsavfall Kommunkod::

Modul för utskrift av transportkort enligt kraven fastställd i "ADR-vägtransport av farligt gods". 14 Transportkort, andra språk .


Karolina svensson
gravid v 19 viktuppgång

Layout & tryck: emilfransson.se. Utrustning för personligt och allmänt skydd, vid allmänna åtgärder och farospecifika nödåtgärder, vilken ska medföras på fordonet i enlighet med ADR

III. ADR/RIDIADN Klass. Klass 5.1: Oxiderande ämnen. ADR Etikett Nr. IMDG Klass. ICAO Klass/Riskgrupp. Transportkort. 5.1.

fraktsedeln deklareras enligt respektive transportmedels tvingande regler (ADR/RID/IMDG) och att varje kolli är försett med den märkning och etikettering som anvisats i ADR/RID/IMDG- reglerna samt bifogar transportkort för respektive varuslag på för transporterna berörda länders språk inkl. avsändareintyg enligt dessa. 9. Reklamationer

2019-04-05 skrifterna i ADR. Bifoga transportkort som anger godsets art av farlighet samt nödvändiga åtgärder vid brand, spill eller första hjälp.

Klass 2.1: Brandfarliga gaser. ADR Etikett Nr. 2.1. IMDG Klass.