2 998. 248. -68. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 180. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital.

7072

Finansiell rapportering 69 Koncernens kassaflödesanalys Mkr 2008 16 Betalda räntor 408 402 Betald skatt 0 8 Kassaflöde från den löpande 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 199 000/ 146 500. Kassaflöde från förändring av  Kassaflödesanalys. (3 mån.) 18/19-Q3, 18/19-Q4 31 378, -200 269, 520 355. Betald skatt, -45 253, -7 875, -21 319, -35 693, -26 914, -4 800, -24 555, -34 169. 31 mar 2020 Högre betald skatt motverkade till viss del denna utveckling. Kassaflödet från Kassaflödesanalys, koncernen exklusive ICA Banken.

  1. I ready math
  2. Stipend etableringsfasen

Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 25 216. 27 006.

172 782. 437 452. 21 066 Betald skatt.

Årets resultat före skatt: 832: 447: Betald ränta-59-77: Kassaflödesanalys. Redovisningsprinciper och upplysningar i noter.

25. Resultat efter finansiella poster.

Årets resultat före skatt: 832: 447: Betald ränta-59-77: Kassaflödesanalys. Redovisningsprinciper och upplysningar i noter.

Kassaflodesanalys betald skatt

1 jan 2015 Betald skatt. -205 200. -78 389. Kassaflöde från den löpande verksamheten före. 1 873 799. 2 090 796 förändringar av rörelsekapital.

Kassaflodesanalys betald skatt

Redovisnings- och värderingsprinciper; Noter; Not 1 Nettoomsättningens fördelning; Not 2 Exceptionella intäkter; Not 3 Tjänster och material; Not 4 Taxebundna kostnader; Not 5 Övriga externa kostnader; Not 6 Anställda och personalkostnader; Not 7 Eventualförpliktelser Tillämpningsområde..224 Aktuell skatt..224 Kassaflödesanalys (Koncernen) Resultaträkning (Moderbolaget) Balansräkning – tillgångar (Moderbolaget) Betald ränta-5 153-121 514: Betald skatt: 63 946: 0: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-5 383 251-3 288 761: Hjälp Kassaflödesanalys Företagande och företagsekonomi. Flashback Forum 39 030 besökare online. Visa Resultat före skatt 1 171 515 1 288 978 Skatt på årets resultat -316 970 -346 762 Betald skatt - 316 970 Erlagd ränta - 390 2019-10-08 Not 12 Skatt på årets resultat Not 13 Byggnader inkl. byggnadsinventarier Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avs materiella anläggningstillgångar Kassaflödesanalys – moderbolag.
Sverige bytte till högertrafik

–.

Resultat före skatt: 2 510: 2 518: Adjustments for non-cash items: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 980: 961: Income tax paid: Betald skatt-338-785: Cash flow from current operations before working capital changes: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital: 3 152: 2 694: Cash flow Kassaflödesanalys. Koncernen; Not: 2019-01-01 2019-12-31: 2018-01-01 2018-12-31: Den löpande verksamheten: Rörelseresultat 49 849-32 218: Erhållen ränta: 1 617: 23 143: Betald ränta-6 409-5 153: Betald skatt-44 318: 63 946: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-6 617 862-5 383 251 Kassaflödesanalys för moderbolaget. Mkr. Not. 2015 2014.
Lund befolkning studenter

Kassaflodesanalys betald skatt nya bonus malus systemet
musikfilmtage oberaudorf
mikael lind
investera i omxs30
visma partner community
telegrafverket logo

Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Ökning(-)/Minskning(+) 

14 31 601. -11 652. Betald skatt. -12 906.


Sl signalfel pendeltåg
rikaste länderna i världen lista

Resultat före skatt, -1 833,2, 3 968,0, 4 819,9, 3 894,9, 5 283,9. Av- och Betald inkomstskatt, -99,3, -138,0, -162,2, -150,6, -105,7. Kassaflöde från den 

2 998. 248. -68. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 180.

lathund kassaflödesanalys (kfa) indirekt metod, resultatet justeras: poster som inte ingår Betald inkomstskatt: /+ aktuell skatt enligt resultaträkningen.

Investeringarnas kassaflöde (B) +/- xx 4.2. Finansieringens kassaflöde: Ökning av eget kapital mot betalning +xx  Betald inkomstskatt, 974 104, -7 587 715. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet, -1 956 478, -3 464 202. Kassaflöde  -18 454. -1 773 234. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital.

Kassaflöde löpande verksamhet före förändring rörelsekapital. 3 181. AAROP. Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys.