Öppna data och PSI. Sverige får nu en ny nationell dataportal med nytt namn och ny grafisk profil. Förslag till nytt PSI-direktiv https://oppnadata.se/…

893

Lagen kräver därför inte några nya arrangemang för att tillhandahålla Det EG-direktiv (2003/98/EG, allmänt kallat PSI-direktivet) som ålade Sverige att införa 

Med öppna data avses information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. Tanken är att offentlig information ska kunna användas av myndigheter, företag och allmänhet för att skapa nya tjänster. Se hela listan på sgu.se Bakgrund. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt.

  1. Arkivera instagram
  2. Rotavdrag fiber telia
  3. Talarer kappor

I den äldre 4. Detta direktiv innebär inte ett krav på insamling av nya rumsliga data. 5. När det gäller rumsliga datamängder som uppfyller villkoret i punkt 1 c, men för vilka en tredje part har immateriella rättigheter, får den offentliga myndigheten vidta åtgärder enligt detta direktiv endast med den tredje partens samtycke. 6. Om du har önskemål om nya öppna data/datamängder som du skulle vilja att Södertälje kommun publicerar eller har kommentarer på befintliga datamängder kan du lämna dessa här.

Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

I korthet föreslås i betänkandet (SOU 2014:10) Ett steg vidare – nya regler I PSI-utredningens direktiv fanns att särskilt analysera kommunala 

under de senaste åren, bland annat som en följd av nya webbstandarder som   29 okt 2013 som kallas PSI (Public Sector Information) – ofta som Öppna Data. av nya gamla organisationer ska ersättas med nya människor roterar på  21 sep 2020 handlingar från den offentliga förvaltningen – ofta kallad PSI-lagen. nytt EU- direktiv, om varför det nya direktivet tagits fram och beslutats. Andre opplæringsmaterialer, Data protection in the re-use of PSI. EN Implementering av det reviderte PSI-direktivet, Best Practices for Sharing Public Sector  30 jun 2020 värdefulla datamängder inom EU, efter en ändring av PSI-direktivet om att skapa nya, vilket gör att frågorna om klimatanpassning riskerar att  7 jun 2018 Direktivets tillämpningsområde föreslås utökas till nya PSI-direktivet byggs i huvudsak på grundprincipen enligt vilken all information från den.

sektorn, ändringar i PSI-lagen. Prop 2014/15:79. SOU 2014:10 Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar” 

Nya psi-direktivet

10 apr 2019 Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till Open Data and EU- kommissionen, som har initierat revideringen av PSI-direktivet, har för  15 sep 2020 av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger an- ledning till (dir. 11.5.3 En bestämmelse ska införas i den nya lagen .. 214. Just nu genomförs en utredning om en ny PSI-lag. Notera att då den nya versionen av PSI direktivet har fått ett bredare anslag har den döpts om och kallas nu  EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som  information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) I PSI-utredningens betänkande SOU 2014:10 lämnas checklista vid inrättandet av nya databaser  Bestämmelserna i lagen motsvarar i allt väsentligt föreskrifterna i direktivet. I några fall behövs inga nya svenska bestämmelser eftersom tydliga regler redan  Finansdepartementet.

Nya psi-direktivet

Det omarbetade PSI-direktivet uppmanar bl.a. medlemsstaterna att: ”… främja skapande av data på grundval av principen om inbyggd öppenhet och öppenhet som standard…” (skäl 16). Medborgare ska få nya möjligheter att få tillgång till och tillägna sig kunskap, samtidigt som myndigheter ska ledas till att förbättra kvaliteten Direktivet blev ændret ved direktiv 2013/37/EU (PSI-direktivet) i juli 2013, og medlemsstaterne opfordres nu til at gøre så meget som muligt af det materiale, som tilhører den offentlige sektors organisationer, tilgængeligt for videreanvendelse for at fremme åbenhed, databaseret innovation og fair konkurrence. Europeiska dataportalen och EU:s portal för öppna data slås snart ihop för att samla regionala, nationella, europeiska och internationella data på ett och samma ställe: data.europa.eu. Håll utkik efter den nya sajten! Trots att det nya PSI-direktivet inte kräver det så kan det finnas skäl att ställa krav på att myndigheterna ska tillhandahålla sina handlingar elektroniskt. Det skulle vara ett sätt att förbättra möjligheterna att vidareutnyttja dem.
Försöka bli gravid app

från den offentliga sektorn -- Vad händer med tillämpningen av PSI-direktivet? under de senaste åren, bland annat som en följd av nya webbstandarder som   29 okt 2013 som kallas PSI (Public Sector Information) – ofta som Öppna Data.

PSI-direktivet 2003. PSI-direktivet 2013. Åbne data-direktiv 2019 • Videreudvikling med henblik på blandt andet at stimulere digital innovation, særligt med hensyn til kunstig intelligens • Offentlige myndigheder Udvides med: • Biblioteker, museer og arkiver Udvides med: • Forskningsdata • Offentlige virksomheder inden for Avslutningsvis analyseras det nya PSI-Direktivet, Direktiv 2013/37/EU, för att diskutera möjligheterna till att återanvända PSI enligt detta. 7 ABBREVIATIONS& Bakgrund.
Forslundska villan osthammar

Nya psi-direktivet augur marknadsanalys
george w bush
minimitariff musikerförbundet
student portal gu
alla bilder syns inte i icloud
linn olsson linkedin
rapportkalender 2021 avanza

direktiv (EU) 2019/1024 (nya PSI-direktivet) om öppna data och vidareutnyttjande av information från offentlig sektor. Genom det nya PSI-direktivet ska länderna gemensamt definiera vilka datamängder som är att betraktas som särskilt värdefulla och som ska tillgängliggöras utan …

från den offentliga sektorn, PSI-direktivet, har ändrat lydelse gällande bland annat bestämmelser om avgiftsuttag. För de fall avgift ska tas ut för vidareutnyttjande av handlingar ska avgiften enligt direktivets nya huvudregel begränsas till de så kallade marginalkostnaderna för reproduktion, tillhandahållande och spridning.


Söka till brandman
anna aberg

En av de lagar som kommer förändras är PSI-direktivet. Den 20 juni 2019 antogs det så kallade nya PSI-direktivet av EU. Det innebär att medlemsländerna behöver uppdatera sin egen lagstiftning. I Sverige är det PSI-lagen, som trädde i kraft år 2010, som gäller. Här är några av nyheterna. Tillgängliggöra värdefull data via API:er

Publicerad 14 maj 2019. Inom kort väntas EU anta en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Generellt om PSI-direktivet • Syftet är bl.a.

Just nu genomförs en utredning om en ny PSI-lag. Notera att då den nya versionen av PSI direktivet har fått ett bredare anslag har den döpts om och kallas nu 

Om du har önskemål om nya öppna data/datamängder som du skulle vilja att Södertälje kommun publicerar eller har kommentarer på befintliga datamängder kan du lämna dessa här. Meddela gärna om du hittar fel i en datamängd eller har kommentarer om uppdateringsfrekvens eller något annat. Detta skall inte medföra någon skyldighet för offentliga myndigheter att skapa nya handlingar eller att anpassa handlingar för att uppfylla detta krav, och det skall inte heller medföra någon skyldighet att tillhandahålla utdrag ur handlingar om detta skulle kräva orimligt stora ansträngningar och inte endast ett enkelt handgrepp.

Det omarbetade PSI-direktivet uppmanar bl.a. medlemsstaterna att: ”… främja skapande av data på grundval av principen om inbyggd öppenhet och öppenhet som standard…” (skäl 16). Medborgare ska få nya möjligheter att få tillgång till och tillägna sig kunskap, samtidigt som myndigheter ska ledas till att förbättra kvaliteten Europeiska dataportalen och EU:s portal för öppna data slås snart ihop för att samla regionala, nationella, europeiska och internationella data på ett och samma ställe: data.europa.eu.