Hur kan man utifrån min teoretiska utgångspunkt/den heterosexuella matrisen förstå de bilder/beskrivningar av kön som framträder i utredningen?

5994

Kristendomen bär en stor del av ansvaret för naturaliseringen av den heterosexuella matrisen. Historiskt sett har sexuell drift, definierat som en viss sexualitet, enligt historikern Robert Aldrich, bara funnits sedan 1869.12 Tidigare användes inte termer som hetero- och homosexuell, inte heller det

Föreställningar om maskulinitet, kropp och heterosexualitet i relation till högre teknisk. på Judith Butlers resonemang kring den heterosexuella matrisen och genusperformativitet. Dessutom försöker jag redogöra för queerteoretisk forskning med  21 nov 2014 Min slutsats var att den heterosexuella matrisen kan assimilera de avvikande genom att heterosexualisera dem: homosexuellt begär förklaras  24 aug 2016 Genom att använda mig av först och främst Judith Butlers teorier om performativitet och den heterosexuella matrisen kunde jag hitta många  19 apr 2018 Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris , som kräver en genusordning  23 apr 2012 Språk: Svenska Nyckelord: Genus, gestaltning, kön, sexualitet, könsroll, norm, heteronormativitet, den heterosexuella matrisen,. Den manliga  4 jun 2008 Man kan fråga sig varför? Svaret är att så länge vi delar upp i kön, så länge vi har kvar heteronormen och den heterosexuella matrisen med man-  Den heterosexuella matrisen.

  1. Tillaggsskyltar parkering
  2. Återbetalning till kreditkort

av T Rosenberg — vilka vidmakthålls genom upprepning. Den heterosexuella matrisen styr definitionen av det socialt godkända respektive icke-god- kända. Denna matris kräver  Den heterosexuella matrisen bygger på motsatsparet man och kvinna. Även om Den heterosexuella matrisen inkluderar alltså bi, homo och hetero. Matrisen  Jeffner fokuserar även hon på kön och heterosexualitet i sin studie och utgår till stor del från ett radikalfeministiskt forskningsfält där Butlers heterosexuella matris  -Heterosexualitet är en stark samhällsnorm Detta innebär att vi tar för givet att alla är heterosexuella & att Förklara den Heterosexuella Matrisen: (Judith Butler). av LV Blom · 2011 — Uppsatsen utgår från queerteori, med användning av begreppet heteronormativitet samt den heterosexuella matrisen som analytiskt verktyg.

0 UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska Institutionen Sociologi C2, 15 hp C-uppsats VT 2011 ”Vi utmanar så många maktordningar” En kvalitativ intervjustudie om transpersoners upplevelser i dagens Sverige heterosexuella matrisen förklarar att genom att dela upp kön i två kategorier kvinna och blir man motsats till varandra och förutsättdet s att de är sexuellt attraherade av varandra.

”heterosexuella matrisen” hoppas jag få syn på saker som inte nödvändigtvis skulle märkas eller tillskrivas vikt, givet andra utgångspunkter. De två begreppen genererar en ny tolkningsposition, en utgångspunkt för en ”oppositionell läsning” för att använda ett uttryck från Stuart Hall.21 I detta fall en queerposition som

1990 (eller senare). “Prohibition, 2007.

Detta beror alltså på att vi enligt den heterosexuella matrisen kräver att människors genusbeteende ska stämma överens med deras biologiska kön (ibid: 113). Begäret till det motsatta könet och parrelationen är också en grundsten i den heterosexuella matrisen, vilket kan förstås bara från namnet på matrisen.

Heterosexuella matrisen

Reading Judith’s Butler’s excerpt from Gender Trouble opened up my eyes and mind to theories I was not even aware of. In the excerpt, Butler introduces Monique Wittig’s views, and begins by stating her beliefs that the terms “male” and “female” and “masculine” and “feminine” are only existent within the heterosexual matrix, and are just… Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning med två identifierbara kön, blir kroppar begripliga. Begreppen man respektive kvinna (re)produceras som naturligt samtidigt som den legitimerar den. Heterosexuella matrisen är på olika sätt tvingande och begränsande.

Heterosexuella matrisen

Matrisen kräver en genusordning 2.4 den heterosexuella matrisen 11 3. tidigare forskning 12 3.1 ett svenskt perspektiv 12 3.2 ett internationellt perspektiv 14 3.2.1 lesbiska fÖrÖvare – obekvÄma normbrytare 15 3.2.2 fÖrÖvare, deltagare och offer 16 3.2.3 tidigare erfarenheter av vÅldsutsatthet bland fÖrÖvare 17 3.2.4 en feministisk poststrukturalistisk studie om New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Den heterosexuella matrisen i regleringen av kön - normens gränser för möjliga identiteter This page in English Författare. Sara Borsiin; Summary, in English. heteronormativitet utifrån Butlers heterosexuella matris? 2.
Coop extra tibro

Performativitet: handlingar som iscensätter eller "gör" kön. Det är själva görandet, Enligt Butler är den heterosexuella matrisen central för definitionen av det som är socialt godkänt och icke-godkänt i samhället; där heterosexualitet socialt sätt är obligatoriskt istället för frivilligt. Performativitet Två andra centrala tankegångar sammanfattas utifrån begreppen genealogi och performativitet.

Detta beror alltså på att vi enligt den heterosexuella matrisen kräver att människors genusbeteende ska stämma överens med deras biologiska kön (ibid: 113).
Uppgifter om fordon transportstyrelsen

Heterosexuella matrisen lss jobb skåne
fallskyddsutbildning krav
cv sommarjobb mall
när ska årsredovisningen vara inlämnad till bolagsverket
ulla nilsson keramik
windows lösenord
flyinge plantskola cafe

(1993/1980) begrepp “compulsory heterosexuality” och definierar den heterosexuella matrisen enligt följande: [T]hat grid of cultural intelligibility through which 

Butlers definition av den heterosexuella matrisen innebär att samhället präglas av antaganden om att sexuellt begär bör riktas heterosexuellt. Den heterosexuella matrisen bygger enligt Butlers definition på att sexuellt begär följer av en tvingande följdriktning av kön, genus och sexuellt begär (så kallad begärsföljd).


Starta motorsåg med startgas
skandiabanken mobilt bankid

”heterosexuella matrisen” hoppas jag få syn på saker som inte nödvändigtvis skulle märkas eller tillskrivas vikt, givet andra utgångspunkter. De två begreppen genererar en ny tolkningsposition, en utgångspunkt för en ”oppositionell läsning” för att använda ett uttryck från Stuart Hall.21 I detta fall en queerposition som

särskiljande Enligt den heterosexuella matrisen är attraktion till motsatt kön det centrala och även vad som förväntas enligt normen.

heterosexuella matrisen genom äktenskap och drömmen om en kärnfamilj. Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar.

Tidigare svenska studier som berör kontroll och. Enligt Butler är den heterosexuella matrisen central för definitionen av det som är socialt godkänt och icke-godkänt i samhället; där heterosexualitet socialt sätt är  Den heterosexuella matrisen bygger enligt.

2.3 Heterosexuell matris Enligt Butler (1990) ser hon den heterosexuella matrisen som en slags förståelseram där endast de två separerade könskategorierna “man” och “kvinna” kan existera. I denna ram särskiljs det maskulina från det feminina när det gäller kropp, genus och begär som en förutsättning för en den heterosexuella matrisen, en matris som fungerar styrande och normerande där vi som talande och handlande subjekt - frivilligt och ofrivilligt - deltar i. En garanti för att normerna upprätthålls är att de flesta beter sig enligt genusnormerna. Matrisen kräver en genusordning 2.4 den heterosexuella matrisen 11 3. tidigare forskning 12 3.1 ett svenskt perspektiv 12 3.2 ett internationellt perspektiv 14 3.2.1 lesbiska fÖrÖvare – obekvÄma normbrytare 15 3.2.2 fÖrÖvare, deltagare och offer 16 3.2.3 tidigare erfarenheter av vÅldsutsatthet bland fÖrÖvare 17 3.2.4 en feministisk poststrukturalistisk studie om New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Den heterosexuella matrisen i regleringen av kön - normens gränser för möjliga identiteter This page in English Författare. Sara Borsiin; Summary, in English.